Fastighet

En fastighet kan ha olika ändamål

En jordbruksfastighet

I jordabalken så definieras uttrycket fastighet och förklaras som en egendom bestående av jord som är indelad i fastigheter. Den här fastigheten kan man avgränsa horisontellt eller horisontellt och vertikalt. Man menar här ett vatten- eller markområde write my phd dissertation där det kan finnas någon form av byggnader eller till och med växtlighet. Fastigheten ses som en rättslig enhet. I vardagligt tal så menar man ju för det mesta en byggnad som kan bestå av bostäder eller kontor då man säger fastighet, men i lagens mening så rör det sig alltså om en djupare definition paperwriters.org än så.

Syftet med fastigheter

I och med att man talar om mark eller vatten som fastigheter så kan man ju säga att Sverige består av en massa olika fastigheter som har lite olika syften. Många gånger så är en bit mark avsedd för en byggnad och då kan det röra sig om allt från en villa till en industriell byggnad. Sedan så finns det till exempel skogsfastigheter där syftet är att man brukar marken eller att man bygger infrastruktur på den. En fastighet behöver inte bara bestå av mark för husbygge.

Det tillkommer viktiga tillbehör som kan bestå av en väg så att man kommer fram till fastigheten såväl som av partier med vatten. Det är viktigt att veta syftet med fastigheter för när man vill sälja en fastighet så kan man inte sälja de olika tillbehören separat om de har samma ägare. Dessutom så måste man veta vilka tillbehör som hör till fastigheten så att man inte tar bort saker som man inte längre har rätt till. Ett exempel på detta är vitvaror i en bostad som anses tillhöra fastigheten och som därmed tillhör den som har köpt och tagit över lagfarten till bostaden.

Ordning och reda på fastigheterna

För att man ska hålla ordning på Sveriges fastigheter så betecknas de både med namn och nummer. Vad gäller gränser mellan olika fastigheter så är det ofta så att man kan se detta i form av råstenar och tomtpinnar som har lagts ut men man kan alltid kontakta Lantmäteriet för att få veta mer om vad som gäller på en viss plats. Då man vill ändra på gränser så ska det till en lantmäteriförrättning som då kan leda till att man får en ny fastighet och att man ändrar om i tillbehören för en ny struktur.

Fastigheter i flera dimensioner

Idag så är det ju vanligt att man delar upp fastigheter i höjdled. En byggnad kan bestå av flera fastigheter där garage, olika våningsplan och lägenheter har olika ägare. Man kan i en och samma byggnad bilda fastigheter som har helt egna beteckningar. Det är på grund av detta som det är lite felaktigt att kalla en byggnad med flera plan för en fastighet då den i praktiken kan bestå av flera olika fastigheter med olika ägare.