Jordabalken

Jordabalken är en balk i lagboken

Jordabalken är en balk i lagboken

Om vi inte hade haft jordabalken som är en lag som överser saker som egendom, tomträtt, fastigheter och hyreskontrakt så hade det kunnat bli rent kaos i vårt samhälle. Den här balken är en viktig del av Sveriges lagar och som alla som äger fast egendom bör veta lite om. Lagen ser över den fasta egendomen, det som tillhör denna, hur gränser dras mellan olika egendomar och vad som gäller då man köper,paid thesis writing byter, eller ger bort en fastighet eller tomt. Reglerna rör även nyttjanderätten av en egendom och det är paperwriters.org därför som de också påverkar saker som hyreskontrakt.

Lite historia omkring jordabalken

År 1734 så hade vi i Sverige nio olika balkar i vårt lands lagbok och jordabalken var en av dessa. Sedan dess så har namnet förvisso förblivit detsamma men lagen ser minst sagt annorlunda ut. Dagens jordabalk innehåller viktiga regler för hyresrätt och fastighetsrätt, och många kanske känner till lagens tolfte kapitel som brukar kallas för hyreslagen trots att kapitlet inte heter så på riktigt. I början av 1900-talet så infördes flera viktiga reformer av lagen och man tog fram allmänna bestämmelser om hyra, arrende och tomträtt såväl som regler omkring köp, byte, och gåva av fasta egendomar. Under denna tid så bestämde man även om lagfart vilket innebär att alla som äger egendom i Sverige måste finnas med i ett fastighetsregister. De nya förslagen omkring jordabalkens innehåll kom i tre olika delar och den sista delen som introducerades år 1909 handlade om vad som kan anses vara fast egendom och vad som ska gälla i fråga om gränser mellan grannar. Med hjälp av de tre olika delarna och fler förändringar så kom man till sist fram till den jordabalk som vi har idag.

Då man köper en egendom

När man ska köpa en fast egendom så kan man luta sig mot jordabalken som innehåller viktiga krav som måste uppfyllas för att köpet ska anses bindande för säljare och för köpare. Det här ska man vara väl medveten om då man vill köpa eller sälja för det går inte att skapa avtal som strider mot jordabalkens regler. Om man gör det så kan köpet komma att ses som ogiltigt. I jordabalken så finns det även regler för hur man kan pantsätta fast egendom.

Förhållandet mellan grannar

Det där med förhållandet mellan grannar och vad lagen säger om hur man får bete sig som granne är en intressant bit, men kanske inte något som man alltid tänker så mycket på. Det är först när en granne börjar renovera, och det här upplevs som störande, eller då man upplever att grannens träd har rötter som förstör på ens egen tomt som man kanske börjar fundera på vad lagen egentligen säger om detta. Jordabalken har regler som ger ett viktigt skydd för grannar då man kanske ska gräva eller bygga om på ett sätt som skulle kunna skada omkringliggande tomter.