Köpebrev

Köpebrev skrivs under av både parter och två vittnen

Köpebrev skrivs under av både parter och två vittnen

Man kan kalla ett köpebrev för ett kvitto på att en köpare har betalt fullt ut för den fastighet, eller egendom, som han eller hon har köpt. Det är rätt vanligt att man förväxlar köpebrev och köpekontrakt, men det här är inte samma dokument även om de ofta kommer att användas tillsammans för att man ska kunna söka lagfart det vill säga registrera sig som ny ägare av den egendom som man har köpt. Man skriver köpebrevet så snart som fastighetsaffären är klar och det här blir en bekräftelse, ett kvitto, på att köpet har genomförts i enlighet med de villkor som finns med i köpekontraktet. I själva köpebrevet så tar man normalt sett inte med några villkor.

Det är viktigt att förstå att köpebrevet fungerar som en juridiskt bindande handling, det här är en handling som betyder att man har köpt och nu äger egendomen som avtalats om. Men, om man inte ser till att få en lagfart på detta så kan den som sålde i praktiken sälja egendomen igen. Därför så är det mycket viktigt att man tar hand om hela processen och ser till att ägandet verkligen går över till den som köpt på lagligt vis. Det kan vara så att själva köpekontraktet har ett villkor som gör klart att man måste bifoga ett bevittnat köpebrev då man gör sin lagfartsansökan. Den här ansökan skickar man till inskrivningsmyndigheten hos den tingsrätt som fastigheten som man köpt hör till.

Köpebrev och köpekontrakt

Köpebrev och köpekontrakt går alltså lite hand i hand, och köpebreven används inte bara för fastigheter. De kan också vara till för lös egendom som till exempel för en bil. Köpekontraktet innehåller viktig information om fastigheten, dess beteckning, samt överlåtelseförklaring. Kontraktet kommer även att ange storleken på köpeskillingen och sedan så måste både köpare och säljare skriva under detta dokument. Man behöver även två personer som bevittnar detta kontrakt utan denna bevittning så kan det bli så att man som köpare får en så kallad vilande lagfart för fastigheten. När man fullgör betalningen vid ett senare tillfälle än då man upprättade köpekontraktet så kommer man att skapa ett köpebrev som bevisar att man har betalat hela summan. Skulle det vara så att man betalar allting då man upprättar själva köpekontraktet så behöver man alltså inget köpebrev. Man kan alltså säga att köpekontraktet alltid är obligatoriskt för att fastighetsköpet ska vara godkänt, medan köpebrevet är ett kvitto som bevisar slutförd betalning.

Vad ska vara med i ett köpebrev?

I ett köpebrev så tar man med information om säljare och köpare, man ska ge namnen på båda, man anger även priset på den fastighet som har sålts och som har skrivits över på köparen. Båda parter kommer att underteckna, underteckningarna bevittnas, och sedan så är köpebrevet klart.