Lantmäteri och inskrivningsmyndigheten

Lantmäteri och inskrivningsmyndigheten har koll på vem som äger vad

Vem som äger fastigheter finns arkiverat hos Lantmäteriet

När man köper en fastighet, vilket kan vara en bostad såväl som en tomt, så måste man söka om lagfart för att lagligt sett anses vara ägaren av fastigheten. Den myndighet som tar hand om den här typen av inskrivningar kallades länge för inskrivningsmyndigheten men bytte senare namn till Lantmäteriet Division Inskrivning och till sist till Lantmäteriet Fastighetsinskrivning. Idag så finns Lantmäteriet Fastighetsinskrivning på sju olika orter och man får helt enkelt vända sig till det kontor som man tillhör då man har köpt en bostad eller tagit över en tomträtt.

Inskrivningsmyndighetens uppdrag

Inskrivningsmyndigheten, eller Lantmäteriet Fastighetsinskrivning som det ju heter idag, tar hand om lagfarter och ärenden som har med inteckning att göra, det vill säga pantbrev. Tidigare så innebar detta arbete en massa papper men numera så är systemet datoriserat och det underlättar en hel del för både säljare och köpare. När man till exempel vill ta reda på om en fastighet redan har pantbrev som man kan använda för att få lån så kan man snabbt få reda på detta via Lantmäteriet som då inte måste bläddra igenom en massa tunga papperspärmar.

När man har köpt en bostad så ska man skicka köpekontrakt och i vissa fall även köpebrev till den inskrivningsmyndighet som är relevant. Om man har en mäklare som hjälper till med köpet så bör han eller hon kunna ge information om rätt adress och även ge råd om hur man skickar dessa dokument fysiskt eller elektroniskt. Det här är något som även banker kan hjälpa till med. Så snart som en lagfart har godkänts så kommer den att registreras i fastighetsboken som är en del av det fastighetsregister som Lantmäteriet sköter om.

De olika handläggningskontoren

Det var en gång så att varje svensk tingsrätt fungerade som inskrivningsmyndighet för fastigheter som fanns inom tingsrättens område. Det här gjorde man senare om och man minskade ner antalet till sju tingsrätter. De orter som valdes ut var Eksjö, Hässleholm, Mora, Ångermanland (i Härnösand), Skellefteå, Norrtälje och Uddevalla.

Söka om lagfart eller inteckning

Tre månader efter det att man har köpt en fastighet så måste man söka om en lagfart för denna. Det här gäller även för den som har köpt en tomträtt. Man måste vara noga med att skicka ansökan till rätt kontor och det här kan man få information av direkt på Lantmäteriets hemsida. När man vill registrera sig som ägare av en tomträtt så görs detta med hjälp av en ansökan om så kallad inskrivning av tomträttsinnehav. Mycket kan man få gjort elektroniskt via datorn men det är också så att Lantmäteriet vill se originalhandlingar och då får man skicka dessa med vanlig post. Originalhandlingar som köpekontrakt och köpebrev får man tillbaka så snart som inskrivningsmyndigheten är klar med sin handläggning.