Stämpelskatt

Stämpelskatt betalas av köpare vid överlåtelse

Stämpelskatt betalas av köpare vid överlåtelse

Om man köper en fastighet eller en tomträtt så kommer man att få betala det som kallas för stämpelskatt. Det rör sig rent praktiskt om två huvudsakliga stämpelskatter och den ena tillkommer då man söker om lagfarten för egendomen. Det här betyder att man registreras som ny ägare till fastigheten. Det här innebär för privatpersoner en skatt på 1,5 % av köpeskillingen och för juridiska personer en skatt på 4,25 %. Till detta så kan det komma en avgift då man tar ut en inteckning, pantbrevsskatt. Denna avgift ligger på 2,0 % av det belopp som intecknas.

Juridiska personer är till exempel bolag som köper upp fastigheter, men inte bostadsrättsföreningar som får samma stämpelskatt som privatpersoner.

Stämpelskatt och köpeskilling

När man räknar ut stämpelskatten så ser man på köpeskillingen. Om det skulle vara så att köpeskillingen understiger det taxerade värdet av fastigheten så kommer man istället att sätta stämpelskatten i enlighet med taxeringsvärdet som gällde året innan det år som man ansöker om lagfart och får den beviljad.

Stämpelskattens tre delar

En del kallar stämpelskatten för flyttskatt eftersom den ofta blir aktuell för privatpersoner som vid köp av ny bostad givetvis flyttar till den. För privatpersoner så kan man säga att den här skatten har tre olika delar och de är lagfartsavgift, expeditionsavgift samt pantbrevskatt då man vill göra nya inteckningar på fastigheten. Lagfartsavgiften är 1,5 % som man alltså beräknar på köpeskillingen eller taxeringsvärdet. I det fall att man har fått bostaden som en present eller genom ett arv så behöver man inte betala lagfartsavgiften. Men här finns det ett undantag och det är om man samtidigt tar över ansvaret för en skuld eller betalar ut en ersättning på minst 85 % av fastighetens värde.

Pantbrevskatten blir aktuell om det är så att man vill ta ett lån på sitt hus och det inte finns ett pantbrev på det sedan tidigare. För att ta ut ett nytt pantbrev så måste man betala två procent av brevets värde. Det här betyder alltså att man för ett pantbrev på 100 000 får betala en skatt på 2 000 kronor. Det är ofta så att det redan finns pantbrev för hus och dessa kan man snabbt ta reda på då de är lagrade elektroniskt av Lantmäteriverket så att banker och mäklare kan ta fram dessa. Den här typen av skatt är ju bara aktuell då man måste ta lån för att köpa en fastighet men så ser ju verkligheten ut för de flesta så därför kan man säga att den är en del av stämpelskatten.

Till lagfartsavgiften och pantbrevskatten så tillkommer det en expeditionsavgift som för närvarande ligger på 1 000 kronor. Denna avgift är till för hanteringen och registreringen av ens lagfart. När man köper en tomt för att bygga ett hus så ska man veta att det här också rör sig om en fastighet där man måste betala stämpelskatt på tomten.