Tomträtt

Har man tomträtt så äger man inte sin tomt

Med en tomträtt så behöver man inte äga sin tomt

När man vill bygga ett hus så kan man antingen köpa loss en tomt att bygga på eller så kan man få tomträtten till tomten från ägaren som många gånger är kommunen. Med en tomträtt så har man rätten att använda sig av tomten trots att man formellt sett inte äger den. Man kan behålla tomträtten under en längre obestämd tidsperiod och man kan även överlåta den till andra vilket är bra då man kanske vill sälja huset. Dessutom så kan man pantsätta tomten precis som om man hade ägt den. Tomträtten är så nära äganderätt som man kan komma och det är många som föredrar detta hellre än att faktiskt köpa tomten.

Kostnader för tomträtt

Nu är det förstås så att det finns skillnader mellan att faktiskt äga en tomt och att bara ha rätten till den. De kostnader man har som tomträttshavare är dels den fastighetsavgift och fastighetsskatt som man måste betala för tomten. Här gäller samma regler som för den som äger sin tomt och man betalar till sin kommun eller till staten i enlighet med dessa. Dessutom så tillkommer det en så kallad tomträttsavgäld och det är en årlig avgift som ska betalas till ägaren av tomten, det vill säga kommunen. Den här kostnaden kan man dock få tillbaka via deklarationen där man deklarerar på samma sätt som för ränteutgifter så att man kan få avdrag på skatt.

Ska man välja tomträtt eller köpa loss tomten?

Den viktigaste frågan för många är om man ska välja tomträtt eller om man ska köpa loss tomten. Många gånger så kan det vara så att kommunen erbjuder båda alternativen men kostnaden för tomten kan ju vara så pass stor att den kommer att påverka ens möjlighet att köpa ett hus eller att bygga ett nytt. Vad man väljer beror en hel del på vad man har råd med, och det är inte så att tomträtten utesluter att man vid senare tillfälle bestämmer sig för att köpa marken. Det kan ju faktiskt vara så att man behöver några år för att betala av på lån för att få råd med tomten i egen ägo.

Något som talar mot det där med tomträtt är att regler givetvis kan förändras och detta har hänt. När man som tomträttshavare plötsligt får veta att tomträttsavgälden höjs med flera hundra procent så kan detta komma som en chock, och även om man får dra detta på skatten så kanske man inte har råd med en sådan plötslig utgift. Då man själv äger sin mark så har man ju större kontroll över den och man måste inte anpassa sig efter någon annan ägare. Nu är det förstås så att det där med tomträtt inte är något nytt koncept i Sverige och i de flesta kommuner så fungerar detta alldeles utmärkt vilket innebär att man kan spara en slant då man vill bygga eller köpa ett hus.